Konzultant Instructor Klient BOZPO Prevent.cz
www.bozpo.sk Firemná stránka
Info M@il

 

Aktivovanie služby Vám umožní bezplatne dostávať najnovšie informácie priamo z nášho servera. 

Pri vyjdení každého nového predpisu, alebo pri zmene predpisu z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a životného prostredia, uverejneného 
v Zbierke zákonov SR, vám príde prostredníctvom e-mailu oznámenie o jeho vyjdení spolu 
s jeho stručným popisom a možnosťou downloadu.

Súčasťou služby Info M@il sú:

Doplnkové informácie:

 • ďalšie podstatné novinky v tejto oblasti
 • zaujímavé články a stránky zaoberajúce sa touto problematikou na internete
 • novinky na našom webe

Kompletné informácie - IS Konzultant:

 • vloženie vzorov dokumentov 
 • vloženie úplných znení predpisov, príp. komentárov 
 • vloženie formulárov pre vedenie agendy BOZP, OPP a OH
 • zmeny v lehotníkoch periodických činností
 • rady a odporúčania
 • stanoviská
 • otázky a odpovede

Aktivovanie služby Info M@il:

 1. Pozorne vyplňte kontaktné údaje, označené *) sú pre aktiváciu povinné.

 2. Zadajte svoju e-mailovú adresu, na ktorú vám má Info M@il prichádzať.

 3. Stlačte tlačidlo "Aktivujem".

Zrušenie služby Info M@il:

 1. Vyplňte kontaktné údaje, označené *) sú pre zrušenie povinné.

 2. Zadajte svoju e-mailovú adresu.

 3. Stlačte tlačidlo "Ruším".

 
  ochrana pred požiarmi bezpečnosť pri práci životné prostredie  
© 1999 - 2017 BOZPO AGENCY Topoľčany